WOODexpress

WOODexpress

Structural design and dimensioning for timber
Người dùng đánh giá
3.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Dimension and design timber components and roofs in compliance with the Eurocode 5. Get extensive reports with connection details, truss drawings and calculations.
WOODexpress. Cấu trúc Gỗ thiết kế phần mềm. Một chương trình cho kế dimensioning của gỗ thiết bị, và có gỗ mái nhà theo Eurocode 5 (EC5). Trong một đồ họa môi trường mà anh thiết kế mái nhà trusses và các yếu tố của gỗ cai. WOODexpress simplifies tất cả những repetitive và thời gian mỗi ngày tính toán cho gỗ của các yếu tố và gỗ mái nhà. Chi tiết báo cáo với các tính toán, tự động thế hệ của trói những bức vẽ và chi tiết của mối quan hệ.
Để tạo ra một phần gỗ hay trói chọn từ sẵn sàng mái nhà người mẫu, xác định chính chiều khác, rất, thiết kế mã tham, và thiết kế đều được thực hiện ngay lập tức và vẽ ra tự động. Mặc định giá trị và ngân phiếu cho đúng nhập giá trị, tạo điều kiện người nhập dữ liệu tiến hành. Báo cáo, mà là tạo ra cùng lúc, cho thấy chi tiết mọi tính toán và những thiết kế bước với hệ tương ứng thiết kế mã paragraphs. Rõ ràng cảnh báo báo với ông trong trường hợp của việc thiếu thốn thiết kế.
Với những tài liệu mà tính, tốt hơn và thiết kế mã tham, có gỗ phận, có thể điều chỉnh bởi người dùng theo yêu cầu của Quốc gia ứng dụng tài liệu.
Một ngữ cảnh-nhạy cảm Giúp hệ thống hướng dẫn anh sử dụng chương trình và Eurocode lương thực. Trên đường dùng tay và hỏi đáp (F. A. Q.) nằm trong chương trình.
Thông tin được cập nhật vào: